Modern 31

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI POLİTİKALARIMIZ

Mega Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak müşteri odaklı bir anlayışla müşteri şartnamelerine belirtilen ürün/hizmet şartlarına harfiyen uymak suretiyle, topluma ve çevreye duyarlı, sürekli gelişmeye açık, gerçekleştirdiği taahüt işleride dünya standartlarına uygun kaliteli ürün ve hizmet vermeyi taahüt etmekteyiz

     Mega Turizm İnşaat Sanayi ve TicaAna Sayfaret A.Ş. attığı her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevrenin en az oranda etkilenmesini ve kirlenmenin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul ederek, mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uyarak, proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çercevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlıyarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlıyacak bir ortam bırakmayı çevre politikası olarak benimşemiştir.

     Mega Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. projelerini uygulamaya koyarken çalışanların sağlığını güvenli ortamlar hazırlayarak sağlar. İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlar, iş sağlığını ve iş güvenliğini mevzuatlara uygun bir şekilde optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulayarak iş kazalarını önlemek ve yok etmek için gereken önem ve titizlikten kaçınmaz ve sürekli insan sağlığını tehlike altına koyan riskleri bertaraf eder.

Bu politika çercevesinde, Mega Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir;

Kanunlara ve mevzuata uyumluluk

Mega Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. taahhüt ettiği projelerde, yasal çevre mevzuatı inceler ve tüm bu yaptırımları yerine getirmeye azami seviyede özen gösterir.

Doğal kaynakları korumak

Mega Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm taahüt işlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

Katı ve Tehlikeli Atıkları Kontrol Altında Tutmak

Mega Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek tehlikeli atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.

Bilinçlendirme ve Katılım
Mega Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.

 

Çevre Kirliliğini Önleme
Mega Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini ortadan kaldırmak veya minimal seviyeye indirmek ve olası kirliliğin yayılmasını önler.

Sıfır Kaza
Mega Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yürüttüğü tüm projelerde sıfır kayda değer kaza hedefini yerine getirerecek önlemleri alır ve zaman kazanmak ya da maliyet düşürmek için işçi sağlığından ve güvenliğinden ödün vermez.

Koruyucu Makine ve Ekipman Kullanımı
Mega Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. gerçekleştirdiği tüm faliyetlerde, işçi sağlığı ve güvenliğini optimum düzeyde tutmak amacıyla, gerek iş için gerekse kişisel korunma için en uygun makine, ekipman ve teknoloji kullanılmasını sağlar.

Tehlikeleri ve Kazaları Önleme
Mega Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile işçi sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesini ve kayda değer tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlar.